dimecres, 23 de setembre de 2015

ANÀLISI D'UNA OBRA ARQUITECTÓNICAMATERIALS

Les construccions es fan amb diferents materials que s'usen de forma diferent, segons l'edificació sigui antiga o moderna. 
Els materials són elements sòlids amb resistència, que és la capacitat de suportar pesos i conduir-los cap baix, on hi ha els fonaments.

Els materials constructius tradicionals poden ser : pedra i marbre, fang i formigó.


Els materials o elements decoratius poden ser: ceràmica, fusta i guix.

Els materials constructius contemporànis: ferro o acer, formigó armat, vidre i materials nous.

El maó és material humil i molt barat, era cobert amb mosaics esclatants i plaques de marbre: és un recurs per donar impressió de grandesa usant pocs diners.

Avui es construeix amb el formigó armat:
- es fan uns motlles amb la forma que convingui (un mur, un pilar, una escala...),
-dins es posa una ànima d'acer,
- tot s'omple amb una barreja de pedres, sorra i ciment,
- quan s'ha assecat es treu el motlle i ja es ben fort.

També ara s'usa la construcció en sec: les peces, de ferro, plàstic, s'uneixen, amb cargols o

altres elements.

Ravenna era la ciutat bizantina més important de l'Europa Occidental i, per manifestar la seva puixança, els emperadors de Bizanci hi van fer construir moltes esglésies que, si bé eren per fora molt simples, estaven decorades amb molta riquesa per dins.
SISTEMES CONSTRUCTIUS.
El pes dels materials es descarrega cap baix, portant-se als fonaments, segons criteris que varien en funció del tipus de coberta usada.
La coberta és l'element que protegeix l'edifici de l'exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars.

Hi ha dues formes de dur el pes als fonaments:
- Amb bigues que suporten una part de l'edifici. (construcció jerarquitzada)
-Amb arcs que porten conjuntament tot el pes cap baix (construcció no jerarquitzada)


TIPUS DE EDIFICIS:

Els edificis es projecten, variadament, pels diferents usos. Les diferents tipus d'edificis tenen, també, diferents esquemes compositius: no és el mateix un habitatge, que un temple o un castell.

Les cases de pisos aprofiten molt el terreny i adapten l'esquema de casa d'abans a les condicions de la ciutat actual, mitjançant una construcció vertical.

Tambè son diferents els temples de romà que les catedrals cristiana, el temple romà és només la casa de Déu, mentre que el temple cristià és el lloc on s'aplega l'assemblea dels fidels.

Representació de las formas arquitectònica: 
- Plantes: tipus de plantes: longitudinal i/o centralitzat
- Seleccions: longitudinals i transvensals.
- Façana: cossos, carrers, portes, decoració i vans (espai entre les finestres).
- Projeccions: tots els aspectes anteriors.
- Fotografies: exteriors i interior.

ESPAI
Els edificis tenen un exterior, que tanca el volum, és a dir: l'espai, creant un fora i un interior, que fa un dins.


Aqui hi ha una casa que Le Corbusier, un dels arquitectes més interessants del segle XX, va fer; veiem exterior i interior, i ens ajuda a entendre aquestes coses; cal fixar-se en les finestres de la segona planta (per fora): després es comparen amb l'habitació (interior); són les mateixes.

PERQUÈ ÉS CONSTRUEIXEN ELS EDIFICIS
 Hi ha un client (una persona o institució) que té necessitat d'un espai i diners per construir-lo; aquest busca un arquitecte que li pugui projectar (és a dir, pensar, dibuixar, calcular el cost...) i construir. De la relació entre aquestes dues parts va sorgint la idea de l'edifici: ells són els constructors.

SIMBOLS.
Hi ha alguns elements que donen sentit a un edifici.

Aqui veus la nau d'un temple, il·luminada pel raig del Sol de la tarda, l'últim sol.
Aquesta llum és el Sol de la Justícia i simbolitza el Judici Final, quan tots els morts ressucitaran per ser jutjats.
REGISTRES
Per conèixer els edificis, per que els constructors tinguin una idea ben precisa del que han de fer, usem els plànols, que són expressions visuals molt exactes de les diferents parts d'una construcció.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada