dilluns, 25 de gener de 2016

CARACTERÍSTIQUES ART ROMÀNIC

Definició i característiques
L’estil romànic va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X. La superació de l’arribada de l’any 1000 i del mil·lenari de la mort de Jesucrist va provocar una renovació de l’art.
El nou estil es va caracteritzar per ser religiós. Tot i que aparegueren diferents localismes, hi ha una sèrie de trets comuns que unifiquen l’estil romànic:
-Formes simples i austeres.
-Sobrietat en la decoració.
-Preocupació per la simetria i per les proporcions.
La tendència homogeneïtzant de l’estil sembla que és conseqüència dels contactes freqüents que tenien els diversos pobles arran de les croades i dels pelegrinatges.
 
 

Arquitectura

Els edificis característics d’aquest estil varen ser els monestirs i les esglésies.
L’església romànica es caracteritzava pels trets següents:
-Planta de creu llatina, és a dir, dues naus creuades en què la principal era més
ampla i més llarga.

-Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera .

-Sostre en forma de volta de canó , aconseguida per mitjà d’arcs de mig punt.

-Murs massissos, baixos i amb finestres petites .
-Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior .
D’aquest estil destaquen, entre d'altres, a Catalunya, les esglésies dels monestirs de Poblet i de Santes Creus .

El monestir romànic tenia les dependències següents:
-L’església, on els monjos resaven.
-El claustre, que era un pati amb un jardí central al voltant del qual es disposaven totes les altres dependències.
-L’escriptori, on els copistes reproduïen els manuscrits.
-El refectori, lloc en què els monjos menjaven.
-La sala capitular, en la qual es feien les reunions dels monjos.
-L’hostatgeria que acollia els pelegrins i els viatgers
 


Estructura
L'escultura d’aquest període servia per a decorar els edificis religiosos. A l’interior d’esglésies i de monestirs les escultures eren de fusta i representaven, sobretot, marededéus , crucifixions i davallaments.
En els exteriors es decoraven els pòrtics i els capitells de pedra, en els quals s’esculpien monstres i éssers fantàstics amb l’objectiu de representar l’infern i el mal.

Pintura
En l’art romànic, la pintura i l’escultura estaven molt relacionades i compartien molts trets. Les característiques principals de la pintura eren les següents:

-Influència de l’art bizantí.
-Ús de la tècnica del fresc.
-Poc domini de la perspectiva.
-Colors plans.
-Imatges rígides, hieràtiques.
-Absència de fons o de paisatges.

En aquella època, en què la majoria de la població era analfabeta, la pintura i l’escultura tenien una funció evangelitzadora molt important ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.
A final del romànic es van aconseguir representacions més naturalistes, tant pel que fa a la pintura com a l’escultura.

PREGUNTES RELACIONADES AMB L'ART ROMÀNIC

CONTESTA:  
1. On i quan apareix l'art romànic?
  -Va aparèixer a l’Europa Occidental del segle X
2. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?
 -Formes simples i austeres.
-Sobrietat en la decoració.
-Preocupació per la simetria i per les proporcions.

CONTESTA :
1. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?
 -Planta de creu llatina, és a dir, dues naus creuades en què la principal era més ampla i més llarga.
-Absis o petites capelles circulars situades a la capçalera .
-Sostre en forma de volta de canó , aconseguida per mitjà d’arcs de mig punt.
-Murs massissos, baixos i amb finestres petites .
-Contraforts que reforçaven els murs des de l’exterior .
 

2. Quines dependències tenia un monestir romànic?
 -L’església, on els monjos resaven.
-El claustre, que era un pati amb un jardí central al voltant del qual es disposaven totes les altres dependències.
-L’escriptori, on els copistes reproduïen els manuscrits.
-El refectori, lloc en què els monjos menjaven.
-La sala capitular, en la qual es feien les reunions dels monjos.
-L’hostatgeria que acollia els pelegrins i els viatgers

 CONTESTA:
1. Quina era la funció de l'escultura romànica?
 -Servia per a decorar els edificis religiosos.
2. Quin material era emprat per l'escultura?
-El material més destacat fou la fusta
3. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?
 - S’esculpien monstres i éssers fantàstics amb l’objectiu de representar l’infern i el mal.

CONTESTA:
1. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?
-Influència de l’art bizantí.
-Ús de la tècnica del fresc.
-Poc domini de la perspectiva.
-Colors plans.
-Imatges rígides, hieràtiques.
-Absència de fons o de paisatges.
2. Quina era la funció principal de la pintura?
 -Tenien una funció evangelitzadora molt important ja que s’empraven per narrar passatges de les sagrades escriptures amb les quals els capellans i els monjos complementaven els seus sermons i ensenyaments.
3. Quina tècnica es feia servir a la pintura?
A final del romànic es van aconseguir representacions més naturalistes

dimarts, 19 de gener de 2016

VIDEO EXPLICACIÓ ART GRÈCIA

BANC DE FOTOS

GRÈCIA
Resultat d'imatges de MUSEU D'ART NATIONAL GALLERY
-Museu d'Art Nation Gallery.
-Londres, Anglaterra, Regne Unit.
-1832-1838.
 
 
 
 
-Tumba del general Ulysses S.Grant. (Museu)
-Estats Units.Resultat d'imatges de PALAU DE LES CORTS ESPAÑOLES

-El palau de les Corts Espanyoles.
-Madrid, España.
-1843-1850.

Resultat d'imatges de CAPITOLI D'HAVANA
-Capitoli de Havana.
-Havana, Cuba.
-1929.

-Lincoln Memorial.
-Washington D.C., Estats Units.
-1922.
 
-La casa Blanca.
-Districte de Columbia, Estats Units.
-1790.
 

-La Cort Suprema.
-Washington D.C., Estats Units.
-1935.
 
-Porta de Brandeburg.
-Berlín, Alemanya.
-1788-1791.
 
-Museu del Louvre.
-París, França.
-1793.
 
-La Universitat de Virginia.
-Estats Units.
-1819.